موقع وزارة الشباب و الرياضة

Les jeunes stars de Ben Msik

  1. Les enfants des quartiers de Ben Msik et Sbata ne cessent pas d'attirer les admirations des grands clubs de football de la ville. Des jeunes stars se distinguent lors des tournois organisés par des clubs locaux afin d'embellir leurs équipes des poussins, minimes et cadets.

 

الأخبار بالصور

على المواقع الاجتماعية

                                  

البحث

المفكرة

اقتراحات