موقع وزارة الشباب و الرياضة

Programme national ‘’vacances pour tous ’’ 2017

Le compte à rebours est lancé 


         La direction Préfectorale du Ministère de la jeunesse et des sports à salé veille à assurer la réussite et le bon déroulement du programme national "vacances pour tous" 2017 organisé sous l'égide de sa majesté le Roi Mohammed VI que dieu le glorifie.

الأخبار بالصور

على المواقع الاجتماعية

                                  

البحث

المفكرة

اقتراحات