ماراثون زاكورة الدولي للتحدي (النسخة العاشرة)

ماراثون زاكورة الدولي للتحدي (النسخة العاشرة)

الأحد 29 دجنبر 2013 

الفائزون بالماراثون 

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн